Nakon kraćeg vremena u kojem nismo imali web stranicu, naš i Vaš klub je ponovo „online”. Tehički problemi su riješeni, pa nas sada ponovo možete naći na internetu:)

read more