Prvi dio priprema RK Čelika, započet 4. augusta, je okončan, a dovršene su i pripreme za turnir. Čeliku se pridružio Ahmed Oruč.

read more