U seriji ugovora koje je Uprava poslednjih dana potpisala sa igračima je i ugovor sa mladim ali iskusnim 22-godišnjim Admirom Kišićem.

read more